Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 15:42

Πρήστηκαν τα πόδια μου. Τί κάνω;

        Τα οιδήματα των κάτω άκρων είναι ένα αρκετά συχνό σύμπτωμα που απαντάται σε πολλές και ποικίλες νόσους και όχι σπάνια απαιτεί για τη διαφοροδιάγνωσή του αρκετές εξετάσεις και συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Τα οιδήματα γενικά διακρίνονται σε οξέα και χρόνια, σε ανώδυνα και επώδυνα, σε ετερόπλευρα και σε αμφοτερόπλευρα, σε ζυμώδη και μη.

     Μεταξύ άλλων μια σημαντική αιτία για ετερόπλευρο συνήθως οίδημα σκέλους είναι η φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων.  Συνήθως πρόκειται για επώδυνο οίδημα που η συμπτωματολογία του όμως ποικίλει ανάλογα με την εντόπιση της θρομβωθείσας φλέβας αλλά και από περίπτωση σε περίπτωση. Εξαιτίας των παραπάνω υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι προκειμένου να εκτιμήσει εκ του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης ένας ιατρός την πιθανότητα να πάσχει ένας ασθενής με οίδημα σκέλους από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Σε κάθε περίπτωση ο ιατρός με τη μεγαλύτερη κλινική εξοικείωση με τη νόσο που μπορεί να διαγνώσει, να διερευνήσει αλλά και να θεραπεύσει σωστά τον ασθενή μειώνοντας τις πιθανότητες για επιπλοκές της νόσου, είναι ο αγγειοχειρουργός. Επίσης η εξέταση που προτείνεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η φλεβική θρόμβωση είναι το έγχρωμο dupplex, γνωστό και ως triplex φλεβών των κάτω άκρων.

     Εκτός της θρόμβωσης βεβαίως υπαρχουν αρκετές καταστάσεις και νόσοι που σχετίζονται με οιδήματα των κάτω άκρων. Ενδεικτικά τα καρδιακής αιτιολογίας οιδήματα, η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική ανεπάρκεια, ο ασκίτης, η εγκυμοσύνη, οι τραυματικές κακώσεις, οι αρθρίτιδες, οι λοιμώξεις, το λεμφοίδημα, το λιποίδημα και πολλά άλλα είναι καταστάσεις που μπαίνουν στη διαφοροδιαγνωστική σκέψη του ιατρού που προσεγγίζει έναν ασθενή με πρησμένα πόδια.

     Αυτό που πάντως πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι μεταξύ των αιτιών για οιδήματα των κάτω άκρων υπάρχουν και νόσοι οι οποίες είναι επείγουσες και χρήζουν άμεσα έναρξη της κατάλληλης αγωγής για να μην κινδυνέψει η ζωή του ασθενή, όπως είναι η φλεβική θρόμβωση. Τα πρησμένα πόδια συνεπώς είναι ένα σύπτωμα που πρέπει να κινητοποιεί τον ασθενή και να ζητάει ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό.