Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 08:31

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.

     Η ενδαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής, γνωστή και ως EVAR, αποτελεί σήμερα μια αρκετά θελκτική για τους ασθενείς και τους χειρουργούς μέθοδος αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής με όλο και αυξανόμενα ποσοστά χρήσης της μεθόδου. 

     Η μέθοδος αυτή της αποκατάστασης έχει να επιδείξει σημαντικά μικρότερα ποσοστά θνητότητας (<1%) και νοσηρότητας σε σχέση με την κλασσική “ανοιχτή” μέθοδο, δεν απαιτείται παραμονή στη ΜΕΘ, επιτυγχάνεται ταχύτερη κινητοποίηση, σίτιση και λήψη εξιτηρίου του ασθενούς, η σχεδόν πλήρης έλλειψη μετεγχειρητικού πόνου και τα μικρά ποσοστά μετεγχειρητικών συμβαμάτων (καρδιαγγειακά, αναπνευστικά κλπ).

    Για την εφαρμογή βέβαια της μεθόδου απαιτείται λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός, υψηλή εξειδίκευση, σωστές μετρήσεις, κατάλληλη προετοιμασία και ασφαλώς σεβασμός στις ενδείξεις των υλικών. Η συχνότερη από τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές είναι η ενδοδιαφυγή, που συνιστά ροή του αίματος εκτός του ενδομοσχεύματος μέσα στον ανευρυσματικό σάκκο. Στις πρώιμες επιπλοκές συμπεριλαμβάνοντραι αλλεργικές αντιδράσεις, νεφροτοξικότητα εκ του σκιαγραφικού καθώς και οι σχετικές με το ενδομόσχευμα (θρόμβωση , ματανάστευση κα).