Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 11:28

Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

     Μια από τις συχνές σε νοσηρότητα και θνητότητα παθήσεις του πληθυσμού άνω των 60 ετών στο δυτικό κόσμο είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επισόδια (ΑΕΕ). Αυτά διακρίνονται σε ισχαιμικά, που είναι και τα πλέον συνήθη και σε αιμορραγικά. Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά ποικίλουν σε συμπτωματολογία αλλά και στην αιτιολογία τους. 

     Μια αρκετά συνηθισμένη αιτία ισχαιμικών ΑΕΕ είναι η καρωτιδική νόσος. Η αθηρωμάτωση των καρωτίδων που προκαλεί στένωση του αυλού της έσω καρωτίδας, η οποία είναι η κύρια αρτηρία που αιματώνει τον εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσει ΑΕΕ με δύο τρόπους. Είτε με απόσπαση εμβολογόνου υλικού από την καρωτιδική πλάκα και αθηροεμβολισμό τμήματος του εγκεφάλου, που είναι και η πλέον συνήθης διαδικασία, είτε με υποάρδευση τμήματος του εγκεφάλου εξαιτίας της σημαντικής στένωσης. 

     Σχεδόν σε κάθε περίπτωση στην αιτιολογική διερεύνηση ενός ΑΕΕ εισέρχεται και η καρωτιδική νόσος. Συνήθως ένας έλεγχος με έγχρωμο dupplex (triplex) καρωτίδων αρκεί για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η ύπαρξη καρωτιδικής στένωσης. Στην περίπτωση που απαιτείται χειρουργική επέμβαση ή αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent κάποια επιπλέον απεικονιστική μέθοδος είναι απαραίτητη.

    Όπως σε κάθε νόσο, πολύ περισσότερο στο ΑΕΕ η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Συνεπώς μια ισορροπημένη μεσογειακού τύπου διατροφή, άσκηση, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη και η διακοπή του καπνίσματος είναι στοιχεία που καθένας πρέπει να βάλει στη ζωή του. Όταν υπάρχει γνωστή καρωτιδική στένωση αυτή πρέπει να παρακολούθειται οπωσδήποτε από αγγειοχειρουργό καθώς είναι ο μόνος ιατρός που ξέρει και μπορεί να δώσει στον ασθενή την πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία για την περίπτωση του, είτε αυτή είναι επεμβατική ή φαρμακευτική.