Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 10:34

Φλεβικά έλκη

     Τα φλεβικά έλκη είναι χρόνιες πληγές που εντοπίζονται κυρίως στο κάτω και έσω τμήμα της κνήμης. Πρόκειται για πληγές με έντονο κόκκινο χρώμα, ρυπαρές συχνά, επιμολυσμένες και με φλεγμονή του πέριξ δέρματος και υπέρχρωση αυτού. Είναι ιδιαίτερα επώδυνα στην αφή και στην πίεση έλκη, με χαρακτηρηστική πολλές φορές οσμή και έκκριση υγρών που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ασθενή.

     Η αιτία δημιουργίας των φλεβικών ελκών είναι η χρόνια φλεβική νόσος, η φλεβική υπέρταση των κάτω άκρων ή η φλεβική στάση. Ενδεχομένως δηλαδή ένα φλεβικό έλκος να οφείλεται είτε σε χρόνια και παραμελημένη φλεβική ανεπάρκεια του επιπολής ή του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου, ή σε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Συνήθως πρόκειται για παλιές θρομβώσεις, επανασυραγγοποιηθείσες, με σημαντική όμως βλάβη επί των βαλβίδων των φλεβών και συνεπώς σημαντική παλινδρόμηση του αίματος εντός αυτών. 

     Τα φλεβικά έλκη δύναται να επουλωθούν. Το πλέον σημαντικό σημείο για την επούλωση των ελκών αυτών είναι η υπομονή του ασθενούς και η πιστή τήρηση των οδηγιών που λαμβάνει από τον θεράποντα αγγειοχειρουργό του. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η θεραπεία αποσκοπεί τόσο στη επούλωση του υφιστάμενου έλκους αλλά και στην άρση της αιτίας που το προκάλεσε αν είναι δυνατό,προκειμένου να προληφθεί η υποτροπή του. Έτσι και ανάλογα με την αιτία των ελκών η θεραπεία τους μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική. Ο αγγειοχειρουργός σας είναι ο κατάλληλος ιατρός για το σχεδιασμό ενός θεραπευτικού πλάνου και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς του.