ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 

 

 

Η στένωση των καρωτίδων, ή αλλιώς καρωτιδική νόσος, είναι μια σημαντική αιτία για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι η 4η αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο και η 1η αιτία αναπηρίας. Οι καρωτίδες είναι οι αρτηρίες που αρδεύουν με αίμα το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου. Η καρωτιδική στένωση μπορεί να είναι είτε ασυμπτωματική είτε να γίνει συμπτωματική, με αποτέλεσμα ένα από τα παρακάτω:

 • Αγγειακο εγκεφαλικό επεισόδιο (ισχαιμική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλεί μόνιμη κλινική νευρολογική σημειολογία για περισσότερο από 24 ώρες)
 • Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (νευρολογική σημειολογία ισχαιμικής αιτιολογίας που ανεξάρτητα της βαρύτητας των συμπτωμάτων αποκαθίσταται πλήρως εντός 24 ωρών)
 • Αμαύρωση fugax (μονόφθαλμη διαταραχή της όρασης εμβολικής αιτιολογίας από τη σύστοιχη έσω καρωτίδα).

 

Αιτιολογία

Η αιτία της στένωσης καρωτίδων είναι συνηθέστατα η αθηρωμάτωση. Παράγοντες κινδύνου για αθηρωμάτωση αποτελούν:

 • Η ηλικία
 • Το ανδρικό φύλο
 • Το θετικό οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών συμβαμάτων
 • Η αρτηριακή υπέρταση
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης
 • Το κάπνισμα
 • Η δυσλιπιδαιμία
 • Η νεφρική ανεπαρκεια κ.α.

 

Ενδείξεις αντιμετώπισης

Ένδειξη χειρουργικής ή επεμβατικής αντιμετώπισης έχουν οι παρακάτω καταστάσεις:

 • Συμπτωματική στένωση >50%, ιδιαίτερα >70%.
 • Ασυμπτωματική στένωση >60% (σε ασθενείς με καλό προσδόκιμο και χαμηλά ποσοστά  επιπλοκών).

Σε πλήρη απόφραξη (100%) η αντιμετώπιση είναι συντηρητική.

   

 

Αντιμετώπιση

Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης:

 

 • Η ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας        

 

 • Η αγγειοπλαστική με τοποθέτηση μεταλλικού ενδονάρθηκα (stent)

 


Η ενδαρτηρεκτομή, που είναι και η μέθοδος εκλογής, γίνεται στο χειρουργείο, συνήθως υπό γενική αναισθησία και διενεργείται διάνοιξη της έσω καρωτίδας και του καρωτιδικού διχασμού, εκτομή του αθηρώματος και πλαστική αποκατάσταση, σχεδόν πάντα, με εμβάλωμα.

 


 

Η αγγειοπλαστική, γνωστή και ως CAS (Carotid Artery Stenting) έχει ένδειξη σε ασθενείς με βαριά συνοσηρότητα καρδιακής αιτιολογίας (μη αντιροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, ασταθής στηθάγχη) καθώς και σε περιπτώσεις «εχθρικού» τραχήλου ή υψηλής στένωσης μη προσπελάσιμης χειρουργικά.

 

 

Πρόληψη

Στην πρόληψη της καρωτιδικής νόσου όπως και εν γένει των καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι σημαντική η ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου. Η διακοπή του καπνίσματος, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του σακχαρώδη διαβήτη, της χοληστερίνης, η τακτική άσκηση και η μεσογειακού τύπου διατροφή.