Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 12:51

Θεραπεία κιρσών (φλεβίτιδας) με laser

   Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μια πολύ συχνή πάθηση από την οποία πάσχουν αρκετοί ασθενείς. Σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από σχηματισμό κιρσών (αυτό που αρκετοί εσφαλμένα αποκαλούν ως φλεβίτη ή φλεβίτιδα) και οφείλεται σε ανεπάρκεια της μείζονος ή και της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας. Σε αυτές τις περιπτώσεις για αρκετές δεκαετίες η μόνη χειρουργική αντιμετώπιση ήταν η σαφηνεκτομή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο και σε αυτό τον τομέα της χειρουργικής πρακτικής.

   Η σύγχρονη αντιμετώπιση των κιρσών περιλάμβάνει τεχνικές με ενδοφλέβια - ενδοαυλική κατάλυση ή αποκλεισμό της πάσχουσας  φλέβας με χρήση ενέργειας είτε από laser είτε από ραδιοκύματα (RF), καθώς επίσης και αποκλεισμό με αφρό ή κόλλα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μεθόδους που υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση επιτυγχάνεται το λειτουργικό ισοδύναμο της κλασικής σαφηνεκτομής.

    Τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνικών αρκετά, μεταξύ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι η αποφυγή της γενικής αναισθησίας και ό,τι αυτή συνεπάγεται, η έλλειψη των μετεγχειρητικών εκχυμώσεων και αιματωμάτων που συχνά συνοδεύουν τη σαφηνεκτομή, η έλλειψη του πόνου, το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς και η επιστροφή του στην καθημερινότητά του. Σημαντική είναι επίσης και η μη αναγκαιότητα της νοσηλείας, όπως επίσης και τα μειωμένα ποσοστά λοιμώξεων και νευρικών κακώσεων σε σχέση με τη σαφηνεκτομή, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι και η αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων αγγίζει ή και ξεπερνά σε αρκετές μελέτες αυτή της κλασικής χειρουργικής.

    Για όλους τους παραπάνω λόγους διαπιστώνει κανείς τόσο βιβλιογραφικά όσο και από την καθημερινή εμπειρία και συναναστροφή με τους ασθενείς ότι η ενδοαυλική χειρουργική της σαφηνούς αποτελεί πλέον την πρώτη και πιο συχνή χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης παγκοσμίως. Ακόμη και οι διεθνείς ιατρικές εταιρείες αυτή συστήνουν πλέον ως προτιμότερη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που αυτή είναι εφικτή.