Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 16:15

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Προληπτικός έλεγχος και πότε;

      Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής είναι μια πολύ συχνή πάθηση με συχνά μοιραία κατάληξη για τον ασθενή όταν αυτό διαπιστώνεται τη στιγμή της ρήξης του. Επιδημιολογικά η ρήξη του ανευρύσματος  αποτελεί τη 15η αιτία θανάτου και τη 10η σε άντρες  άνω των 55 ετών. Το ποσοστό των ασθενών με ανεύρυσμα στην κοιλιακή αορτή είναι είναι δύο έως έξι φορές υψηλότερο σε λευκούς άντρες. Έχει υπολογιστεί ότι φτάνει μέχρι και το 6% σε περίπτωση λευκών καπνιστών ηλικίας 50-79 έτη.

     Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για τον προληπτικό έλεγχο για το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής. Φαίνεται ότι η προληπτική εξέταση με υπερηχογράφημα (triplex) κοιλιακής αορτής βελτιώνει τη σχετική με το ανεύρυσμα θνητότητα αλλά και τη συνολική θνητότητα των εξεταζομένων. Αν και ποιοι είναι οι ασθενείς που πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτική εξέταση για ανεύρυσμα αποτελεί ακόμη θέμα προς συζήτηση, φαίνεται ότι άνδρες και ιδιαίτερα καπνιστές ηλικίας πάνω από 55 έτη, ειδικά αν υπαρχει και οικογεναικό ιστορικό καλό είναι να κάνουν έναν προληπτικό έλεγχο.

     Η έγκαιρη διάγνωση του ανευρύσματος μπορεί να καταστεί σωτήρια και να προλάβει τη ρήξη και την εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα θανάτου.