Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 08:25

13 Οκτωβρίου: Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης

Μάθετε, ενημερωθείτε, προστατευτείτε!

https://worldthrombosisday.gr/default.aspx